Vergelijk alle verzekeringen eenvoudig en snel

Op internet staan er tientallen verschillende verzekeringen en aanbieders. Hoe kies je uit al die mogelijkheden de beste verzekering? Daar helpen wij je graag een handje bij. Op 123verzekeringsvergelijker vind je alle verschillende verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen die relevant zijn voor jou. Zo hoef je niet urenlang te zoeken naar een gepaste verzekering en ben je uiteindelijk toch perfect verzekerd.

Wat is een verzekering?

In het leven krijg je vrijwel dagelijks te maken met een heleboel risico's. Deze risico's kunnen een gevaar vormen voor jouw fysieke gezondheid, mentale gezondheid en materiële eigendom. Om je als het ware voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van deze risico's maakt men gebruik van verzekeringen. Een verzekering is een overeenkomst tussen jou en de verzekeringsmaatschappij, waarin staat wat de voorwaarden zijn en hoe hoog de premie is. De premie is het bedrag dat je maandelijks of jaarlijks moet betalen om verzekerd te zijn. Doordat sommige verzekeringen verplicht zijn, zoals de autoverzekering en zorgverzekering, en andere verzekeringen veel gevraagd zijn, hoef jij niet immens hoge premies te betalen. Je betaalt als het ware voor elkaars risico's en gevolgen. Om te voorkomen dat mensen hierdoor slordig en gevaarlijk gedrag gaan vertonen, hanteren veel verzekeringsmaatschappijen een eigen risico. Dit is het bedrag dat je dan zelf moet betalen. Omdat er verschillende verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen zijn, hebben wij ze allemaal overzichtelijk op onze website gezet.

Verschillende soorten verzekeringen

Voor verschillende soorten risico's heb je een aparte verzekering nodig. Zo heb je de verplichte autoverzekering die gebruikt wordt bij ongelukken of schade aan andermans voertuigen. Deze verzekering is verplicht, omdat verkeersongelukken regelmatig voorkomen en tot hoge kosten kunnen leiden. Daarnaast heb je de verplichte zorgverzekering. Ook deze is verplicht, omdat veel mensen meerdere keren per jaar zorg nodig hebben en dit veel geld kost. Naast deze verzekeringen heb je nog de aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering, reisverzekering en rechtsbijstandverzekering.

Op onze website vind je al deze verzekeringen met verschillende dekkingen en aanbieders.